Tìm một Thành viên
Tìm kiếm theo tên nick, không phân biệt chữ HOA - thường. Ví dụ adminADMIN sẽ cho kết quả giống nhau.