Cập nhật nhẹ 13/01/2019
Tác giả: MrKen (13.01.2019 / 11:07)
- Thêm biến user_gold, user_coin vào get_chat
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Cập nhật 11/10/2018
Tác giả: MrKen (11.10.2018 / 13:54)
- Giao diện:
+ Cập nhật giao diện mặc định
- Chức năng
+ Thêm thông báo function bị xóa thay cho
- Khác
+ Sửa một vài lỗi nhỏ
Sửa lỗi chỉnh sửa chuyên mục blog
Tác giả: MrKen (25.09.2018 / 15:28)
Đã sửa lỗi!
Kế hoạch Big Update sắp tới - vSite 0.3
Tác giả: MrKen (20.09.2018 / 11:40)
- Viết lại chức năng lưu bút, bình luận blog, bình luận ảnh,...
- Viết lại html cho các trang không thiết kế được (theo tên class của bootstrap)
- Chuyển hầu hết các hàm thành global nhưng giới hạn số hàm được sử dụng trên mỗi request
- Thêm một vài thiết kế mới (tabs, breadcrumb, ...)
- Thêm một vài hàm mới 3
...
[Quan trọng] Đổi tên hàm breadcrumb
Tác giả: MrKen (17.09.2018 / 11:34)
Để tránh nhầm lẫn với tên biến, trong phiên bản mới, hàm breadcrumb sẽ được đổi thành display_breadcrumb.
Hiện tại cả hai hàm đang hoạt động song song, tuy nhiên bạn cần đổi tên ngay bây giờ để không bị lỗi trong phiên bản mới.
Code cũ:
  1. {{ breadcrumb(breadcrumb) }}

Code mới:
  1. {{ display_breadcrumb(breadcrumb) }}

Chi tiết xem tại đây.
Thân!
Cập nhật 15/09/2018
Tác giả: MrKen (15.09.2018 / 09:42)
Cpanel:
- Tăng kích thước khung sửa code
Site:
- Sửa lỗi sửa, xóa bài viết diễn đàn
- Sửa lỗi không chat được ở trang chủ khi chưa có tin nhắn chat nào
Cập nhật 14/09/2018
Tác giả: MrKen (14.09.2018 / 11:55)
- Sửa một vài lỗi nhỏ liên quan đến diễn đàn, blog, ...
- Thêm thiết kế pagination

Nếu có lỗi hoặc góp ý vui lòng để lại bình luận.
Cập nhật 13/09/2018
Tác giả: MrKen (13.09.2018 / 04:21)
Cpanel:
- Chức năng đổi tên và xóa tập tin
Wap con:
- Sửa lỗi không xóa tin nhắn chat khi xóa người dùng
- Sửa lỗi liên quan đến diễn đàn: tạo chủ đề mới, trả lời và trích dẫn
- Sửa lỗi tin nhắn chào thành viên mới
- Thêm game đua thú
Big update 10/09/2018
Tác giả: MrKen (10.09.2018 / 14:44)
Cập nhật:
- Thêm file thiết kế cho diễn đàn chính, chuyên mục và cập nhật lại thiết kế chủ đề diễn đàn
- Cho phép tạo nhiều giao diện và cài đặt giao diện cho các loại thiết bị
- Cho phép tạo file twig, css, js
- Và các cập nhật nhỏ khác...
Mọi góp ý hoặc báo lỗi vui lòng để lại bình luận!
Cập nhật chức năng cộng/trừ xu - lượng
Tác giả: MrKen (26.08.2018 / 10:50)
Chức năng dành cho sáng lập, truy cập admin panel trên trang con để sử dụng!