00:20 Diofkf: =]]
16:34 MrKen: @HoangBibo hình như max 32 ký tự
16:34 MrKen: @Kennguyen chưa có nhé 3
10:09 Kennguyen: cái này không có reg tên miền à ken già
08:55 HoangBibo: cho dài ra chút nữa đi ken già
08:55 HoangBibo: cái gmail đăng ký giới hạn ký tự là bao nhiêu mà điền vào toàn thiếu thế
13:28 Master: Wap4 bị google cho bay rồi các bác có cách gì cứu vãn ko (
10:58 ℓẳиɢ ℓơ: Ken kêu xóa thông tin trình duyệt mà ko xóa 3
08:12 MrKen: Nếu có version sau, à mà chắc là không có đâu =))
08:11 MrKen: Do ít người dùng nên cũng chán =))
Tin tức
Cập nhật nhẹ 13/01/2019
- Thêm biến user_gold, user_coin vào get_chat
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Cập nhật 11/10/2018
- Giao diện:
+ Cập nhật giao diện mặc định
- Chức năng
+ Thêm thông báo function bị xóa thay cho
- Khác
+ Sửa một vài lỗi nhỏ
MENU
Blog (1)