13:29 Trum: Hóng cho edit full html
09:57 MrKen: @Loc có gì gửi qua tin nhắn riêng đi bạn
21:02 hoanganh:
[IMAGE]
23:14 Loc: Admin wap này lh tui nhé có viec này zalo 0916506832 fb https://m.facebook.com/nguyenphuoc.loc.50
01:02 Mr_Kay: All
16:03 Master:
18:06 Master: vậy nè
[IMAGE]
17:17 MrKen: quan trọng là nó báo lỗi như nào nữa
14:44 Master: đã set allow_url_fopen thành 1 rồi mà vẫn ko được, bê nguyên code đó qua 000webhost thì hoạt động bình thường ko lỗi
00:33 Master: ở superhost trong file có hàm file() bị báo lỗi 500 thì fix như nào mọi người
Tin tức
Cập nhật nhẹ 13/01/2019
- Thêm biến user_gold, user_coin vào get_chat
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Cập nhật 11/10/2018
- Giao diện:
+ Cập nhật giao diện mặc định
- Chức năng
+ Thêm thông báo function bị xóa thay cho
- Khác
+ Sửa một vài lỗi nhỏ
MENU
Blog (1)