15:19 HanhPhucAo: HTTP/1.1 200 OK - HAPPY NEW YEAR 2019!!!
AUTO_SERVICES: Đã lưu kho 160 quả khế thành công!
Thời gian thu hoạch: 03:19 PM 21/01/2020
Thu hoạch tiếp theo lúc: 09:19 PM 21/01/2020
08:35 HanhPhucAo: HTTP/1.1 200 OK - HAPPY NEW YEAR 2019!!!
AUTO_SERVICES: Đã lưu kho 160 quả khế thành công!
Thời gian thu hoạch: 0835 AM 17/01/2020
Thu hoạch tiếp theo lúc: 0235 PM 17/01/2020
12:44 HanhPhucAo: HTTP/1.1 200 OK - HAPPY NEW YEAR 2019!!!
AUTO_SERVICES: Đã lưu kho 160 quả khế thành công!
Thời gian thu hoạch: 12:44 PM 13/01/2020
Thu hoạch tiếp theo lúc: 06:44 PM 13/01/2020
11:48 HanhPhucAo: HTTP/1.1 200 OK - HAPPY NEW YEAR 2019!!!
AUTO_SERVICES: Đã lưu kho 160 quả khế thành công!
Thời gian thu hoạch: 11:48 AM 07/01/2020
Thu hoạch tiếp theo lúc: 05:48 PM 07/01/2020
06:15 MrKen: Dùng code bình thường thôi v
01:10 Hungvink: ???
01:10 Hungvink: ad cho hỏi phần chat box này dùng code gì mà chat mượt v ạ
11:30 Hệ thống: Anhhao bắt kèo DENHO2 trong Đấu trường Oẳn tù tì nhưng rất tiếc đã thua!
09:16 Anhhao: Làm sao để thêm game với nông trại vào wap vậy
08:24 MrKen: Như hạch =))
Tin tức
Cập nhật nhẹ 13/01/2019
- Thêm biến user_gold, user_coin vào get_chat
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Cập nhật 11/10/2018
- Giao diện:
+ Cập nhật giao diện mặc định
- Chức năng
+ Thêm thông báo function bị xóa thay cho
- Khác
+ Sửa một vài lỗi nhỏ
Diễn đàn (73 / 407)
Hàm get_chat [5] (MrKen / DENHO2)
Biến toàn cục api [8] (MrKen / MrKen)
Xin template tin nhắn =) [1] (Trum / Trum)
Xin code template easy.vsite.tk [4] (Kennguyen / ℓẳиɢ ℓơ)
Xin biến chức vụ sau nick [8] (Kennguyen / MrKen)
Góp ý phát triển vSite [53] (MrKen / MrKen)
Các biến toàn cục khác [6] (MrKen / MrKen)
Open test nông trại [2] (MrKen / copecute)
Wap chat php [3] (bakawap / bakawap)
MENU
Blog (1)