22:37 Gầy: Hello
16:51 hoanganh:
[IMAGE]
08:23 hoanganh: còn ai ở đây không?
11:09 Bindz:
[IMAGE]
08:11 anhsao: http://langque.ml
08:08 anhsao:
[IMAGE]
21:40 catbui: Lâu rồi không ghé qua mn khỏe ko
10:37 adukawa:
[IMAGE]
18:59 ℓẳиɢ ℓơ: Có input token chưa =))
Tạo 1 thiết kế mới xem từ <form xem có khác nhau chỗ nào không =))
11:07 hoanganh: Wap mình không chát đc ở mục này
Tin tức
Cập nhật nhẹ 13/01/2019
- Thêm biến user_gold, user_coin vào get_chat
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Cập nhật 11/10/2018
- Giao diện:
+ Cập nhật giao diện mặc định
- Chức năng
+ Thêm thông báo function bị xóa thay cho
- Khác
+ Sửa một vài lỗi nhỏ
MENU
Blog (1)