Hiện tại mình đang có ý tưởng thử tạo 1 website giao diện wap trên blogspot nhờ các Bro có kinh nghiệm hỗ trợ phần giao diện ạ.

[IMAGE]


[IMAGE]


[IMAGE]