Cấu trúc trang web trên vSite

Cấu trúc cơ bản của một trang web trên vSite như sau:
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <!-- Các thẻ meta mặc định -->
 5. <title>...</title>
 6. {{ mã giao diện từ 'head_tags' }}
 7. <!-- Các thẻ link mặc định -->
 8. </head>
 9. </html>
 10. <body>
 11. <div id="container">
 12. {{ mã giao diện từ 'overall_header_begin' }}
 13. <div id="body>
 14. {{ mã giao diện từ 'overall_header_end' }}
 15. <!-- Nội dung chính của trang -->
 16. {{ mã giao diện từ 'overall_footer_begin' }}
 17. </div>
 18. {{ mã giao diện từ 'overall_footer_end' }}
 19. </div>
 20. </body>
 21. </html>

Các bạn hãy dựa vào cấu trúc này để thiết kế trang web cho phù hợp