Share mod CSS Game nông trại mùa đông Vsite.tk
17:09:17 11.01.2019[#1]
Taihen
Taihen [Off]
Thành viên
Thiết kế > default > overall_header, footer đều được
Demo ảnh:
[IMAGE]


 1.  
 2. <style>
 3. .farm { background-image: url(https://i.imgur.com/vzlQuDM.jpg); background-repeat: repeat; }
 4. .farm_divide { height: 28px; background: url(https://i.imgur.com/o2Ts6Uf.png) repeat-x; }
 5. .farm_cote { float: left; width: 159px; height: 102px; background-image: url(https://i.imgur.com/2CyZBds.png); margin-top: -11px; }
 6. .farm_bg { height: 125px; background-repeat: repeat-x; border-bottom: 1px solid #c6cdd4; background-image: url(http://vietup.net/files/5e16f9e94f29af7fbd797a8c3253f1f6/956701d4c0d301b2714be84532437969/123.gif), url(https://i.imgur.com/2CdjQwL.jpg);}
 7. .construction a.to_star_fruit_tree { background-image: url(http://vietup.net/files/de62e70d1b52a867863bcdc1e6a7de93/e9f71b04a43d2cb2c8184882eb3c62e2/tumblr_lvwkosm9eY1qip80b.gif); width: 66px; }
 8. .construction a.to_star_fruit_tree.star_fruit_tree_1 { background-image: url(http://vietup.net/files/17c40383dfd0f9879d82fe2d0b7a9e58/6b500318777615931e92d6d90e500855/ezgif-2-a99cfded5784.gif); }
 9. .farm_pond { float: right; width: 99px; height: 73px; background-image: url(https://i.imgur.com/pRb4L31.png); }
 10. .construction a.to_warehouse { background-image: url(https://i.imgur.com/LkZ6AbM.png); width: 147px; margin-right: -30px; top: 30px; }
 11. .construction a.to_store { background-image: url(https://i.imgur.com/WhaAEWs.png); width: 99px; margin-right: 4px; height: 86px; top: 7px; }
 12. .construction a { display: inline-block; background-position: bottom left; background-repeat: no-repeat; height: 150px; position: relative; }
 13. .farm_body { margin-top: -115px; }
 14. .construction a.to_star_fruit_tree>.timer { display: inline-block; font-size: smaller; position: absolute; width: 100%; top: 39px; left: 50%; margin-left: -25px; background: #fff; border-radius: 5px; padding: 5px; color: #000; }
 15. </style>
17:18:44 11.01.2019[#2]
Taihen
Taihen [Off]
Thành viên
Không thì dán cái file này vào cho đỡ dài v

 1. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://taihen.vsite.tk/425_farm.css">
17:29:26 11.01.2019[#3]
HanhPhucAo
HanhPhucAo [Off]
(Adm)
Good D
18:36:08 11.01.2019[#4]
linhlinh0804
linhlinh0804 [Off]
Thành viên
Rens bỏ ư ::bo2:
19:00:48 11.01.2019[#5]
khaidz
khaidz [Off]
Thành viên
truất
19:51:34 11.01.2019[#6]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
1 like 3
20:00:52 11.01.2019[#7]
Taihen
Taihen [Off]
Thành viên
à đấy nói mới nhớ =))) cập nhật thêm like đi Ken ml
21:38:11 11.01.2019[#8]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
v like thì ez
13:30:34 12.01.2019[#9]
Taihen
Taihen [Off]
Thành viên
Hóng thêm đợt big update có gì hot hot r open vọc tiếp v
13:38:44 12.01.2019[#10]
linhlinh0804
linhlinh0804 [Off]
Thành viên
Ken nhớ làm thêm biến cho L (