Share template easy.vsite.tk
18:43:05 14.08.2018[#1]
PMTpro
PMTpro [Off]
Không tâm trạng
Thành viên
Đây anh em v
Download easy.vsite.tk_template_backup (1).zip (6.83 KB)

Demo:
[IMAGE]


[IMAGE]
Đã chỉnh sửa. MrKen (19:05:38 14/08/2018)
18:49:07 14.08.2018[#2]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
Không có hình demo à v
18:52:25 14.08.2018[#3]
PMTpro
PMTpro [Off]
Không tâm trạng
Thành viên
chơi link rồi
21:20:14 14.08.2018[#4]
PMTpro
PMTpro [Off]
Không tâm trạng
Thành viên
Âu sệt. Xóa nhầm vài css mặc định
07:27:52 15.08.2018[#5]
PMTpro
PMTpro [Off]
Không tâm trạng
Thành viên
update fix style bbcode

Download easy.vsite.tk_template_backup.zip (7.56 KB)